e-wyprawy.pl » Galeria » AUSTRIA » Alpy Karnickie

AUSTRIA - Alpy Karnickie

          Alpy Karnickie to transgraniczne pasmo położone na pograniczu włosko austriackim. Najwyższym szczytem jest Hohe Warte wznoszący się na 2780m npm. Trzy inne szczyty przekraczają wysokość 2700m npm, a dziesięć kolejnych szczytów przekracza wysokość 2600m npm. W budowie geologicznej dominują łupki metamorficzne. Tylko najwyższe szczyty zbudowane są ze skał wapiennych tworzących okazałe skalne gniazda. Większość z nich zgromadzona jest na grani, przez którą przebiega granica włosko-austriacka, dzieląca pasmo na dwie równe części. Jedynie włoska Monte Peralba (2694m npm) jest wysunięta nieco na południe. Obszar zbudowany ze skał metamorficznych w górnych partiach praktycznie w całości zajęty jest przez pastwiska. Las zachował się jedynie w niektórych fragmentach gór, w dolinach i na stromych zboczach. Najwyższe, wapienne partie posiadają typową dla krasu geomorfologię – są suche, skaliste i jałowe.


          Alpy Karnickie mają postać długiego grzbietu przebiegającego równoleżnikowo od miejscowości San Candido na zachodzie do doliny rzeki Slizza na wschodzie. Jego długość liczona w linii prostej liczy sobie ponad 100km, zaś długość szlaku graniowego przekracza 160km. Jest to zarazem najdłuższa znakowana grań górska w Alpach. Jej przejście zajmuje 10-14 dni. W pokonaniu grani pomaga sieć schronisk górskich, z których większość znajduje się po austriackiej stronie granicy. Pomijając samą grań i szlaki dojściowe do schronisk ruch turystyczny jest tutaj jednak niewielki. Mimo to najwyższa część od przełęczy Plockenpass (1360mnpm) po przełęcz Wolayer Pass (1977m npm) po obu stronach granicy jest dobrze zagospodarowana. Tam też wytyczono kilka naprawdę ciekawych ferrat, z których cześć jest dość wymagająca. Dodatkową atrakcją są niezliczone fortyfikacje z czasów I wojny światowej, biegnące wzdłuż całej grani. Dziesiątki kilometrów okopów, setki bunkrów, forty, doły armatnie, stanowiska karabinów maszynowych są pozostałościami krwawych zmagań sprzed wieku...
 


Zdjęć w galerii: 115
Pokaz slajdów