e-wyprawy.pl » Galeria » AUSTRIA » Lechquellen

AUSTRIA - Lechquellen

          Nazwa tego pasma (Lechquellengebirge) to w dosłownym tłumaczeniu Góry Źródeł Lechu i tak de facto powinna brzmieć polska nazwa. W praktyce jednak określenie składające się z trzech członów jest nazbyt skomplikowane i prawdopodobnie nigdy nie weszłoby do powszechnego użytku tym bardziej, że w naszym kraju góry te nie są zbyt popularne. Z drugiej strony oryginalna niemiecka nazwa Lechquellengebirge (wymieniana m.in. na Wikipedii) również jest niepoprawna i w tej formie nie powinna być stosowana w języku polskim. Zasadne natomiast wydaje się być określenie Góry Lechquellen, Alpy Lechquellen lub po prostu Lechquellen. Na potrzeby niniejszego opracowania przyjąłem nazwę Lechquellen jako moim zdaniem najbardziej adekwatną i najbardziej pasującą do opisywanego obszaru.


          Lechquellen to niewielkie pasmo górskie w Północnych Alpach Wapiennych. Położone jest w północno-zachodniej Austrii na pograniczu Niemiec i Szwajcarii. Ich grzbietem przebiega granica zlewni Dunaju i Renu. Najwyższym szczytem jest Große Wildgrubenspitze wznoszący się na 2753m npm., na drugim miejscu plasuje się okazały Rote Wand osiągający 2706m npm., a na trzecim Großer Grätlisgrat (2703m npm). Kilkanaście innych szczytów przekracza wysokość 2600m npm. Układ grzbietów jest dość złożony i w zarysie przypomina literę Z. Od zachodu wcina się w nie dolina rzeki Lutzbach, a od wschodu dolina Lechu. Jak większość pasm w tej części Alp, Lechquellen zbudowane są w większości ze skał węglanowych, głównie wapieni, margli i dolomitów. Zjawiska krasowe są tutaj jednak słabo zaznaczone. Najczęściej ograniczają się one do form powierzchniowych – rowków i żeber krasowych. Jest to efekt dużej ilości zwietrzeliny zalegającej na znacznej powierzchni gór i szczelnie zakrywającej wychodnie skalne. Formacje zbudowane z litych skał spotkać można w części szczytowej i graniowej pasma.


          Biorąc pod uwagę stosunkowo niewielką powierzchnię należy zauważyć, że zagospodarowanie turystyczne gór jest całkiem przyzwoite. Co prawda baza noclegowa ogranicza się do kilku schronisk Alpenverein i kilku prywatnych jednak ich lokalizacja jest bardzo dobra. W połączeniu z bogatą siecią szlaków turystycznych można organizować kilkudniowe wędrówki między schroniskami. Szlaki są możliwe do pokonania bez dodatkowego sprzętu. Jedynie przejście ferraty pod szczytem Karhorn zarezerwowane jest dla doświadczonych alpinistów. Większość szlaków jest łatwa i możliwa do przejścia nawet przez niezbyt wprawionych turystów. Problemy z deniwelacją nie są tak dotkliwe jak w innych pasmach o tej samej wysokości, gdyż większość szlaków bierze swój początek na znacznej wysokości, nieraz powyżej 1500m npm. W wyższych partiach gór problemem jest natomiast brak wody. Można ją uzupełnić jedynie w dolinach i w schroniskach górskich. Na obrzeżach Lechquellen znajduje się kilka popularnych ośrodków narciarskich takich jak Warth, Lech i Zürs. W związku z rozwojem turystyki narciarskiej znaczna część powierzchni gór została zabudowana wyciągami narciarskimi. Widok setek sterczących słupów skutecznie psuje okoliczny krajobraz. Na szczęście w okresie letnim ośrodki te stoją zupełnie puste. Pomimo wielu niezaprzeczalnych walorów, ruch turystyczny jest tutaj niewielki. Dzięki temu pobyt w Lechquellen może być bardzo miłym wspomnieniem z wakacji.
 


Zdjęć w galerii: 210
Pokaz slajdów