e-wyprawy.pl » Galeria » AUSTRIA » Niskie Taury - Grupa Radstädter

AUSTRIA - Niskie Taury - Grupa Radstädter

          Grupa Radstädter jest najdalej na zachód wysuniętą częścią Niskich Taurów. Położona jest w źródłowym odcinku rzek Anizy i Mury. Najwyższym szczytem jest Weißeck wznoszący się na 2711m npm. Sześć szczytów tego pasma przekracza wysokość 2600m npm, a blisko dwadzieścia kolejnych wznosi się powyżej 2500m npm. W budowie geologicznej dominują skały metamorficzne, głównie gnejsy, granitognejsy, łupki, oraz skały głębinowe – granity. Skały węglanowe spotyka się sporadycznie, jednak to z nich zbudowane są najwyższe szczyty - Weißeck (2711m npm), Hochfeind (2687m npm), Mosermandl (2680m npm). W ukształtowaniu terenu dominują typowe dla Taurów długie grzbiety poprzedzielane głębokimi dolinami. Większość grzbietów ma wyrównany profil, poprzedzielany jedynie płytkimi przełęczami. Łagodne są również zbocza, zwłaszcza w górnych odcinkach dolin. Spora część lasów i praktycznie całe piętro kosówki zostały wytrzebione pod pastwiska.


          Pasmo oferuje wybitne walory krajobrazowe. Panoramy lodowców i ośnieżonych szczytów górujące ponad zielonymi łąkami tworzą niesamowite połączenie. To zarazem jedne z najmniej wymagających gór. Ścieżki w większości prowadzą w terenie pozbawionym rumoszu skalnego – po łąkach i pastwiskach. Są one łatwe do przejścia, ale i w dużej części możliwe do przejechania rowerami górskimi. Zagospodarowanie turystyczne jest tutaj przeciętne. Co prawda północne zbocza pokryte są gęstą siecią szlaków pieszych, jednak w części centralnej i południowej szlaków jest wyraźnie mniej. Ze względu na stosunkowo niewielkie odległości i relatywnie nieduże deniwelacje, podczas jednodniowej wycieczki można zdobyć praktycznie każdy szczyt. Najlepszym jednak sposobem na poznawanie tych gór są kilkudniowe wędrówki z noclegami w schroniskach. Mimo dość ubogiej bazy noclegowej lokalizacja schronisk umożliwia wielodniowe wędrówki. W górach tych w dalszym ciągu kultywuje się tradycje pasterstwa wysokogórskiego.      


Zdjęć w galerii: 160
Pokaz slajdów