e-wyprawy.pl » Galeria » AUSTRIA » Wysokie Taury - Grupa Kreuzecka

AUSTRIA - Wysokie Taury - Grupa Kreuzecka

          Grupa Kreuzecka to najniższa jednostka Wysokich Taurów. Rozpościera się między górną Drawą, a jej lewym dopływem, rzeką Möll. Ma dość regularny układ grzbietów rozchodzących się promieniście od centrum w każdą ze stron. Grzbiety są długie, rozczłonkowane i zachowują wyrównany profil na odcinku wielu kilometrów. Oddzielające je doliny są relatywnie krótkie i dość głębokie. Najwyższym szczytem całego pasma jest Polinki osiągający 2784m npm. Wysokość 2700m npm przekraczają cztery kolejne szczyty, zaś kilkanaście innych wznosi się ponad 2600m npm. W budowie geologicznej dominują skały metamorficzne, głównie gnejsy, granitognejsy, łupki, oraz skały głębinowe – granity. W wyższych partiach gór zachowało się wiele form będących pozostałością po działalności lodowców. Są to głównie kotły polodowcowe, jeziora, moreny, itp. Ilość jezior jak na tak niewielką i niezbyt wysoką grupę jest doprawdy imponująca! Są to w większości niewielkie jeziorka jednak stanowią bardzo charakterystyczny element krajobrazu tych gór. Koncentrują się w centralnej części pomiędzy szczytami Kreuzeck (2701m npm), a Hochkreuz (2709m npm). Innym charakterystycznym elementem krajobrazu są wysokogórskie pastwiska. To pozostałość prowadzonej tu na wielką skalę gospodarki pasterskiej. Na potrzeby pasterstwa wysokogórskiego spora część lasów i praktycznie całość kosodrzewiny została wytrzebiona. Po upadku pasterstwa większość lasów odrodziła się, a pasterstwo ogranicza się już tylko do najwyższych obszarów gór. Zagospodarowanie turystyczne Grupy Kreuzecka jest raczej przeciętne. Baza turystyczna ogranicza się do pięciu schronisk, zaś ilość szlaków turystycznych nie wyróżnia się niczym na tle sąsiednich pasm. Poza najpopularniejszymi szlakami dojściowymi i tranzytowymi, spora część odcinków peryferyjnych jest słabo oznakowana i przez to dość mylna. Trudno się jednak temu dziwić. W porównaniu do wyższych, bardziej spektakularnych i lepiej zagospodarowanych części Wysokich Taurów, Grupa Kreuzecka jest bardzo rzadko odwiedzana przez turystów.


Zdjęć w galerii: 180
Pokaz slajdów