e-wyprawy.pl » Galeria » FRANCJA » Monts Dore

FRANCJA - Monts Dore

          Monts Dore to niewielkie pasmo wulkaniczne w centralnej części Masywu Centralnego. Jest to zarazem najwyższa część tej sporej jednostki fizycznogeograficznej. Najwyższym szczytem jest Puy de Sancy  osiągający 1885m npm.  Wysokość 1800m npm przekraczają jeszcze dwa inne szczyty.  Obszar cechuje złożona budowa geologiczna będąca wynikiem działalności wulkanicznej. W krajobrazie dominują łagodne granie i pojedyncze, obłe  szczyty. Jedynie najwyższe partie gór podcięte są urwiskami skalnymi. Powszechne są jeziora wypełniające kaldery dawnych wulkanów. Łagodne zbocza sprzyjały rozwojowi pasterstwa, co przyczyniło się do wczesnego wylesienia gór. Szczątkowe lasy zachowały się jedynie w górnych odcinkach dolin. Z powodu znacznej odległości od wyższych pasm górskich (Alpy, Pireneje), antropopresja jest tu szczególnie widoczna. Rozwój turystyki pieszej i narciarskiej spowodował znaczne zmiany w krajobrazie. Wybudowano kilka kompleksów narciarskich, które przyczyniły się do znacznej degradacji środowiska. Obecnie w pobliżu wyciągów, dróg i szlaków turystycznych prowadzi się zakrojoną na szeroką skalę rewitalizację mającą na celu pohamowanie erozji i stabilizację gruntu. Jednym z najbardziej widocznych efektów tych prac jest wybudowanie ponad 850 drewnianych stopni na szczyt Puy de Sancy (1885m npm). Góry są łatwo dostępne dla turystów pieszych i zmotoryzowanych. Na ich obszarze wytyczono sporo niewymagających szlaków turystycznych.  Brakuje tu jednak schronisk, dlatego zwiedzanie należy ograniczać do wycieczek jednodniowych. Z racji niewielkiej powierzchni, główną cześć pasma można przejść w trakcie jednodniowej wycieczki. Na całość wystarczy zarezerwować trzy dni.


Zdjęć w galerii: 85
Pokaz slajdów