e-wyprawy.pl » Galeria » RUMUNIA » Parang

RUMUNIA - Parang

          Góry Parang są jednymi z najwyższych pasm górskich w Karpatach. Zajmują trzecią pozycję po Tatrach i Górach Fogaraskich. Najwyższy szczyt - Paringul Mare osiąga wysokość 2519m npm. Poza nim kilka innych szczytów przekracza wysokość 2400m npm. Pasmo Parangu układa się w dość długi, rozłożysty grzbiet poprzecinany głębokimi dolinami rzecznymi. W dolnych partiach porasta go gęsty świerkowy las. Partie grzbietowe są na dużym obszarze wylesione i wykorzystuje się je jako pastwiska dla owiec. W najwyższych partiach szczytowych znajdziemy doskonale zachowane pozostałości działalności lodówcow w postaci głębokich kotłów polodowcowych, jezior, moren, i ogromnych urwisk skalnych. Moreny i kamieniste tereny polodowcowe porośniete są gęstą kosówką. Pod względem atrakcyjności turystycznej Góry Parang zajmują jedno z czołowych miejsc w Karpatach. Mimo to należą do najrzadziej odwiedzanych przez turystów górskich. Być może przyczyną tego stanu rzeczy jest fakt, iż dopiero niedawno ukazała się pierwsza mapa turystyczna tego obszaru. Poza tym Parang przegrywa z bardziej znanymi i uznanymi za "poważniejsze" Górami Fogaraskimi, głównie za sprawą dłuższego grzbietu, którego przejście dla wielu poczatkujących turystów jest sprawą honoru. Dzięki temu w Górach Parang do rzadkości należą rozwrzeszczane tłumy młodzieży uginające sie pod ciężarem 40-kilogramowych plecaków i pozostawiające po sobie sterty śmieci. I oby tak pozostało jak najdłużej...  

         Więcej ogólnych informacji poświęconych górom Rumunii znajduje się w zakładce Góry Fogaraskie.


Zdjęć w galerii: 90
Pokaz slajdów