e-wyprawy.pl » Galeria » SŁOWACJA » Słowacki Raj

SŁOWACJA - Słowacki Raj

          Słowacki Raj to jedno z najbardziej popularnych i rozpoznawalnych miejsc w Karpatach. Nie jest to jednak typowe pasmo górskie z wyniosłymi szczytami i długimi graniami. Cały obszar ma formę wapiennego płaskowyżu z głęboko wciętymi dolinami krasowymi. W przeszłości teren ten był całkowicie zrównany i stanowił dno ówczesnej Prakotliny Hornadzkiej. Na skutek naprężeń skorupy ziemskiej, będących efektem napierania kontynentu afrykańskiego na południową część Europy, obszar ten został wypiętrzony o około 700 metrów. Linia uskoku jest do tej pory wyraźnie widoczna m.in. w rejonie Podlesoka. Wody opadowe spływające z centralnej części płaskowyżu ku jego krawędziom zbierały się w niewielkie cieki wodne, które przez miliony lat wyerodowały wąskie i nieraz bardzo głębokie doliny. To właśnie owe doliny świadczą o niepowtarzalnym charakterze i niezwykłej atrakcyjności tej krainy. Innym bardzo istotnym elementem geomorfologii krasu spotykanym na terenie Słowackiego Raju są jaskinie. Niektóre z nich jak Dobszyńska i Strateńska są jednymi z najbardziej okazałych jaskiń w tej części Karpat.

          Popularność Słowackiejo Raju w dużej mierze jest wynikiem doskonałego zagospodarowania turystycznego. Pomimo, że jedyne schronisko turystyczne znajduje się na Klasztorzysku, w pobliskich wioskach znajdziemy wiele kwater i pensjonatów. Z racji wyjątkowych walorów przyrodniczych i krajobrazowych praktycznie cały obszar otoczony jest ochroną w ramach parku narodowego. Wytyczono też kilka rezerwatów ścisłych. Tym bardziej irytuje fakt, że w parku nadal prowadzi sie planową gospodarkę leśną i intensywnie wycina się lasy. Na terenie Słowackiego Raju wytyczono wiele kilometrów szlaków turystycznych. Szlaki prowadzące dnem dolin są najczęściej jednokierunkowe. Początek szlaku znajduje się zawsze na wylocie doliny. Próba skrócenia sobie drogi i przejścia szlaku w przeciwnym kierunku na pewno skończy się niepowodzeniem. Należy mieć świadomość, że niektóre odcinki są dość trudne i wymagają zarówno odpowiedniego doświadczenia jak i odporności na ekspozycję. Zdarza się, że osoby niesprawne fizycznie, otyłe, starsze lub niefrasobliwi rodzice z małymi dziećmi nie są w stanie przejść pewnych odcinków i podejmują próbę powrotu tym samym szlakiem! Efektem są ogromne zatory, gdyż na wąskich kładkach, stopniach i drabinach praktycznie nie ma możliwości minięcia się z napierającymi z dołu tłumami. W pełni sezonu turystycznego zatory powstające na szlaku mogą wydłużyć czas przejścia 2-3 krotnie! Gdy oglądasz przypadkowe zdjęcie z charakterystycznymi stopniami lub długimi drabinami z dużym prawdopodobieństwem możesz wnioskować, że pochodzi ono właśnie ze Słowackiego Raju.


Zdjęć w galerii: 120
Pokaz slajdów