e-wyprawy.pl » Galeria » SZWAJCARIA » Alpstein

SZWAJCARIA - Alpstein

          Alpstein to niewielkie pasmo położone w Alpach Zachodnich w północno-wschodniej Szwajcarii. Jest najwyższą częścią Alp Appenzellskich, kulminując szczytem Säntis wznoszącym się na 2502m npm. Wysokość 2400m npm przekraczają dwa szczyty - Girenspitz (2448m npm) i Altmann (2436m npm). W budowie geologicznej dominują skały wapienne i margle, które stanowią swoisty ewenement w tej części Alp. Bardzo charakterystyczny jest układ grzbietów. Stanowią go trzy główne zręby z bardzo wyraźną dyslokacją warstw skalnych. W centralnej części grzbiety połączone są granią Santis-Altmann. Między grzbietami występują głębokie doliny krasowe w większości pozbawione cieków wodnych. Wody powierzchniowe ograniczają się właściwie do trzech sporych jezior: Seealpsee , Sämtisersee i Fälensee wypełniających dolinne niecki krasowe. Na skutek wieloletniej gospodarki pasterskiej, góry te zostały prawie całkowicie pozbawione lasów i kosodrzewiny. Ich miejsce zajęły łąki i pastwiska.


          Pasmo jest doskonale zagospodarowane turystycznie. Na jego obszarze wytyczono kilkadziesiąt kilometrów szlaków turystycznych. Bazę noclegową stanowi kilkanaście schronisk i schronów turystycznych. Noclegi można też dostać w którejś z zamieszkałych bacówek. Położenie gór w pobliżu niemieckiej granicy i kilku dużych miast Szwajcarii sprawia, że jest to pasmo często odwiedzane przez turystów. Sprzyjają temu również kolejki linowe, w tym najdłuższa i najpopularniejsza poprowadzona na sam wierzchołek Säntisa (2502m npm). Niestety idzie za tym duża komercjalizacja. Na szczycie jednorazowo może znajdować się nawet ponad 1000 osób! Do tego ogromny budynek stacji przekaźnikowej kojarzący się z elektrociepłownią i sam masz nadajnika wywołują raczej negatywne odczucia.
 


Zdjęć w galerii: 120
Pokaz slajdów