e-wyprawy.pl » Galeria » SZWAJCARIA » Prealpy Fryburskie

SZWAJCARIA - Prealpy Fryburskie

          Jednostka fizycznogeograficzna opisywana w niniejszej zakładce jest trudna do sklasyfikowania. Bez wątpienia stanowi ona część przedgórza alpejskiego Alp Zachodnich (Prealpy Szwajcarskie). W większości źródeł nazywa się ją Prealpami Fryburskimi (Freiburger Voralpen, Préalpes fribourgeoises) lub Prealpami Vaudyjskimi. W klasyfikacji SOIUSA występuje pod nazwą Prealpy Fryburskie i Vaudyjskie (Waadtländer und Freiburger Voralpen, Préalpes Vaudoises et Fribourgeoises). Jeszcze inne źródła zaliczają ją do Alp Berneńskich. Sporym problemem jest też ustalenie granic wspomnianego pasma, a co za tym idzie – określenie najwyższego szczytu. Na potrzeby niniejszego opracowania przyjąłem nazwę Prealpy Fryburskie, jednak opisywany obszar odpowiada Prealpom Fryburskim i Vaudyjskim łącznie. Zgodnie z tym podziałem najwyższym szczytem tejże grupy jest La Tornette, zwany również Le Tarent i osiągający 2548m npm. Drugim pod względem wysokości jest pobliski La Para wznoszący się na 2540m npm. Kilka innych szczytów przekracza granicę 2400m npm. W budowie geologicznej opisywanego obszaru dominują skały metamorficzne i osadowe. Tworzą one kilka nieregularnych grzbietów rozdzielonych dolinami rzecznymi i głębokimi przełęczami. Stoki gór są w większości łagodne przez co już przed wiekami zostały wylesione pod pastwiska. Powierzchnia lasów jest tutaj stosunkowo niewielka. Dominują łąki i pastwiska wysokogórskie. Mimo wielu walorów góry te są stosunkowo słabo zagospodarowane turystycznie. Sieć szlaków turystycznych jest uboga, a baza noclegowa praktycznie nie istnieje. Panują tutaj za to świetne warunki do uprawiania turystyki rowerowej MTB i narciarstwa turowego.


Zdjęć w galerii: 120
Pokaz slajdów