e-wyprawy.pl » Galeria » WŁOCHY » Alpy Karnickie

WŁOCHY - Alpy Karnickie

          Alpy Karnickie to transgraniczne pasmo położone na pograniczu włosko austriackim. Najwyższym szczytem jest Monte Coglians wznoszący się na 2780m npm., a w następnej kolejności Creta da Cjanevate (2769m npm) i Torre Della Cjanevate (2718m npm). Dziesięć kolejnych szczytów przekracza wysokość 2600m npm. W budowie geologicznej dominują łupki metamorficzne. Tylko najwyższe szczyty zbudowane są ze skał wapiennych tworzących okazałe skalne gniazda. Większość z nich zgromadzona jest na grani, przez którą przebiega granica włosko-austriacka, dzieląca pasmo na dwie równe części. Jedynie Monte Peralba (2694m npm) jest wysunięta nieco na południe. Obszar zbudowany ze skał metamorficznych w górnych partiach praktycznie w całości zajęty jest przez pastwiska. Las zachował się jedynie w niektórych fragmentach gór, w dolinach i na stromych zboczach. Najwyższe, wapienne partie posiadają typową dla krasu geomorfologię – są suche, skaliste i jałowe.


          Alpy Karnickie mają postać długiego grzbietu przebiegającego równoleżnikowo od miejscowości San Candido na zachodzie do doliny rzeki Slizza na wschodzie. Jego długość liczona w linii prostej liczy sobie ponad 100km, zaś długość szlaku graniowego przekracza 160km. Jest to zarazem najdłuższa znakowana grań górska w Alpach. Jej przejście zajmuje 10-14 dni. W pokonaniu grani pomaga sieć schronisk górskich rozlokowanych po obu stronach granicy. Pomijając samą grań i szlaki dojściowe do schronisk ruch turystyczny jest tutaj jednak niewielki. Widać to szczególnie po włoskiej stronie, gdzie część szlaków zarosła i jest już praktycznie niewidoczna w terenie. Mimo to najwyższa część od przełęczy Monte Croce (1360mnpm) po przełęcz Volaia (1977m npm) po obu stronach granicy jest dobrze zagospodarowana. Tam też wytyczono kilka naprawdę ciekawych ferrat, z których cześć jest dość wymagająca. Dodatkową atrakcją są niezliczone fortyfikacje z czasów I wojny światowej, biegnące wzdłuż całej grani. Dziesiątki kilometrów okopów, setki bunkrów, forty, doły armatnie, stanowiska karabinów maszynowych są pozostałościami krwawych zmagań sprzed wieku.
 


Zdjęć w galerii: 170
Pokaz slajdów